Školenie ISO 19011 test

Test ku školeniu Interný audítor podľa ISO 19011: 2011

Ako na to? V úvode testu vyplňte údaje, ktoré budú uvedené na osvedčení o absolvovaní školenia. Na jednotlivé otázky odpovedajte označením správnej odpovede. Správna je vždy len jedna odpoveď. Pre úspešné zvládnutie testu musíte správne odpovedať aspoň na 80% otázok. Držíme Vám palce!

Pred absolvovaním testu nezabudnite, že musíte mať uhadenú cenu za školenie. Ak ešte nemáte od nás faktúru, vyplňte   fakturačné údaje, prípadne nás kontaktujte.

Formulár je spracovaný pomocou Google Forms a dostupný cez odkaz https://goo.gl/forms/ffBD5YvrJtXu4i9Z2. Poskytnuté údaje budú použité výhradne pre potreby školenia. SKCS sa zaväzuje neposkytovať informácie tretím stranám bez súhlasu klienta.