V súčasnosti je dôležitým faktorom podnikania kvalita výroby. Nie nadarmo sa hovorí, že kvalita je nad kvantitu. Vďaka nej podnikateľovi rastie nielen dopyt po produktoch, ale zlepšuje sa aj meno spoločnosti a zaručuje ekonomicky efektívny predaj.

Čítajte viac

Klient má právo kedykoľvek v procese certifikácie podať odvolanie voči rozhodnutiu alebo sťažnosť vedeniu SKCS. Sťažnosť má právo podať aj ktorákoľvek tretia strana a môže sa týkať činnosti SKCS ako aj činnosti certifikovaného klienta.

Čítajte viac

Žiadosť o certifikáciu, Plánovanie auditov, Prvotná certifikácia, Vykonanie auditu, Vystavenie certifikátu, Udržiavanie certifikácie a činnosti dozoru, Recertifikácia

Čítajte viac
 
Vyhľadávanie v blogu