Klient má právo kedykoľvek v procese certifikácie podať odvolanie voči rozhodnutiu alebo sťažnosť vedeniu SKCS. Sťažnosť má právo podať aj ktorákoľvek tretia strana a môže sa týkať činnosti SKCS ako aj činnosti certifikovaného klienta.

Čítajte viac

Žiadosť o certifikáciu, Plánovanie auditov, Prvotná certifikácia, Vykonanie auditu, Vystavenie certifikátu, Udržiavanie certifikácie a činnosti dozoru, Recertifikácia

Čítajte viac
 
Vyhľadávanie v blogu