Certifikácia manažérskych systémov

DÔVERUJTE NAJLEPŠÍM

Úvod

Certifikácia manažérskych systémov

Certifikujeme spoločnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva podľa noriem ISO 9001 (systém manažérstva kvality), ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva), ISO 45001OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO 50001 (systémy energetického manažérstva). Chcem vedieť viac!

Máš záujem o certifikáciu? Cenová ponuka obratom!


Vzdelávanie v oblasti manažérskych systémov

Potrebujete sa naučiť viac o manažérskych systémoch a získať osvedčenie? Vyškolíme Vás aj Vašich kolegov. Staňte sa internými audítormi a odborníkmi v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP. Chcem vedieť viac!

Chceš byť expertom? Online školenia s osvedčením!


Vykonávanie nezávislých auditov

Trápite sa, či všetky Vaše pobočky fungujú rovnako dobre? Neviete, či Váš dodávateľ dokáže zabezpečiť pre Vás najvyššiu kvalitu? Či znečisťuje životné prostredie v rozpore s platnou legislatívou, alebo riskuje zdravie svojich zamestnancov pri plnení Vašich požiadaviek? Zbavíme Vás obáv a vykonáme audit podľa kritérií, ktoré si sami zvolíte. Vypracujeme kontrolné listy a navštívime určené pracoviská alebo Vašich dodávateľov. Aby ste mohli spokojne spávať. Kontaktujte nás.

Si pripravený na audit? Dotazník s vyhodnotením ZADARMO!


Certifikácia výrobkov

Pre našich klientov zabezpečujeme aj komplexné služby pre certifikáciu výrobkov. V ponuke sú konzultácie, príprava a riešenie akreditovaných certifikátov výrobkov podľa ISO/IEC 17065:2012, dobrovoľná certifikácia výrobkov v oblasti organickej a anorganickej chémie napríklad plastov, fólií, olejov, benzínov, nafty, solí ako aj všetky súvisiace činnosti. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Bližšie informácie o certifikácii výrobkov. Využite výhodnú ponuku!