Žiadosť o certifikáciu

Vyplnením tejto žiadosti poverujete Slovenskú certifikačnú spoločnosť vykonaním certifikácie Vášho systému manažérstva. Na základe uvedených údajov Vám zašleme návrh zmluvy.

Vopred ďakujeme za čas, ktorý venujete vyplneniu žiadosti.

Formulár je spracovaný pomocou Google Forms a dostupný cez odkaz https://goo.gl/forms/UF3DB5Z0xc6XREFo1. Odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnuté údaje budú použité výhradne pre potreby certifikačného orgánu. SKCS sa zaväzuje neposkytovať informácie tretím stranám bez súhlasu klienta.