Školenia ONLINE s certifikátom

Ako prví na Slovensku Vám prinášame kompletné online školenia k normám ISO. Naučte sa základy systémov manažérstva, podrobne si prejdite jednotlivé požiadavky noriem a objavte nové trendyPo úspešnom absolvovaní záverečného testu získate certifikát.

Vzdelávajte sa v práci, doma, v aute... kde len chcete. Ak máte chvíľu čas, pustite si ktorúkoľvek časť alebo kapitolu normy a získavajte vedomosti. Už žiadne zbytočné naťahovanie času, žiadne náklady navyše. Iba dôležité fakty a kvalitné informácie, ktoré Vás zaujímajú najviac. Staňte sa expertom a ušetrite Váš čas aj peniaze.

Prajeme Vám príjemné zavádzanie získaných poznatkov do praxe.


Interný audítor podľa ISO 19011: 2018

Návod na auditovanie systémov manažérstva

Cena: 39,- EUR bez DPH  (46,80 EUR s DPH)


Školenie pre interných a externých audítorov.

Obsah: Úvod, Zásady a požiadavky na audítorov, Metódy auditu, Audit, Hodnotenie audítorov, komunikácia a tajné techniky audítorov, Záver

Hodnotenie:    (95%)

Dĺžka školenia: 2:56 hod.


ISO 9001: 2015

Systémy manažérstva kvality

Cena: 49,- EUR bez DPH  (58,80 EUR s DPH)

Zľava 20% keď objednáte so školením "Interný audítor"

Školenie pre manažérov kvality, vedúcich pracovníkov, audítorov, kontrolórov, poradcov, študentov príslušného oboru manažérstva a ďalších záujemcov z praxe.

Obsah: Úvod do systému manažérstva kvality, výhody a prínosy, Budovanie, vízia, poradcovia, zásady, pojmy, Kontrola, porovnanie s požiadavkami normy, Udržiavanie systému manažérstva kvality, sústavné zlepšovanie, PDCA cyklus, certifikácia

Hodnotenie:   (91%) 

Dĺžka školenia: 2:15 hod.


ISO 14001: 2015

Systémy manažérstva environmentu

Cena: 49,- EUR bez DPH  (58,80 EUR s DPH)

Zľava 20% pri objednaní so školením "Interný audítor"

Školenie pre manažérov environmentu, vedúcich pracovníkov, audítorov, kontrolórov, poradcov, študentov príslušného oboru manažérstva a ďalších záujemcov z praxe.

Obsah: Úvod do systému manažérstva environmentu, výhody a prínosy, Budovanie, vízia, poradcovia, zásady, pojmy, Kontrola, porovnanie s požiadavkami normy, Udržiavanie systému manažérstva environmentu, sústavné zlepšovanie, PDCA cyklus, certifikácia

Hodnotenie:   (100%)

Dĺžka školenia: 2:08 hod.


ISO 45001: 2018

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cena: 49,- EUR bez DPH  (58,80 EUR s DPH)

Zľava 20% pri objednaní so školením "Interný audítor"

Školenie pre manažérov BOZP, vedúcich pracovníkov, audítorov, kontrolórov, poradcov, študentov príslušného oboru manažérstva a ďalších záujemcov z praxe.

Obsah: Úvod do systému manažérstva BOZP, nahradenie OHSAS 18001, výhody a prínosy, Budovanie, vízia, poradcovia, zásady, pojmy, Kontrola, porovnanie s požiadavkami normy, Udržiavanie systému manažérstva BOZP, sústavné zlepšovanie, PDCA cyklus, certifikácia

Hodnotenie:   (100%)

Dĺžka školenia: 2:27 hod.