Školenia ONLINE s certifikátom

 

Prinášame Vám úspešné a mimoriadne obľúbené online školenia k normám ISO. Naučte sa základy systémov manažérstva, podrobne si prejdite jednotlivé požiadavky noriem a objavte nové trendyPridajte sa aj Vy k stovkám spokojných klientov a získajte svoj certifikát.

Vzdelávajte sa v práci, doma, v aute... kde len chcete. Ak máte chvíľu čas, pustite si ktorúkoľvek časť alebo kapitolu normy a získavajte vedomosti. Už žiadne zbytočné naťahovanie času, žiadne náklady navyše. Iba dôležité fakty a kvalitné informácie, ktoré Vás zaujímajú najviac. Staňte sa expertom a ušetrite.


WWW.ISO-SKOLENIE.SK

školenie k normám ISO do vrecka

Viete si predstaviť, že by ste mali poruke všetky dôležité informácie k manažérskym systémom a už nikdy by ste nemuseli absolvovať žiadne ďalšie školenie? A keď si chcete pripomenúť, čo sa na kurze prebralo, jednoducho si ho pustíte celé? Zdá sa vám to super, ale neuveriteľné? Prihláste sa do nášho online školiaceho systému na stránke www.iso-skolenie.sk. Presvedčte sa, že je to možné! A dokonca za výborné ceny, ktoré sú konečne  dostupné každému. Certifikáty o absolvovaní kurzov si môžete hrdo priložiť k životopisu. Registrujete sa už dnes.


Z ponuky školení pre Vás vyberáme...


Interný audítor podľa ISO 19011: 2018

Návod na auditovanie systémov manažérstva

Cena: 69,- EUR s DPH  (57,50 EUR bez DPH)


Školenie pre interných a externých audítorov. Pre všetkých, ktorí audity vo firmách vykonávajú, alebo budú vykonávať.

Obsah: Úvod, Zásady a požiadavky na audítorov, Metódy auditu, Audit, Hodnotenie audítorov, komunikácia a tajné techniky audítorov, Záver


Hodnotenie:    (95%)

Dĺžka školenia: 2:56 hod.


ISO 9001: 2015

Systémy manažérstva kvality

Cena: 69,- EUR s DPH  (57,50 EUR bez DPH)


Školenie pre manažérov kvality, vedúcich pracovníkov, audítorov, kontrolórov, poradcov, študentov príslušného oboru manažérstva a ďalších záujemcov z praxe.

Obsah: Úvod do systému manažérstva kvality, výhody a prínosy, Budovanie, vízia, poradcovia, zásady, pojmy, Kontrola, porovnanie s požiadavkami normy, Udržiavanie systému manažérstva kvality, sústavné zlepšovanie, PDCA cyklus, certifikácia

Hodnotenie:   (91%) 

Dĺžka školenia: 2:15 hod.


ISO 14001: 2015

Systémy manažérstva environmentu

Cena: 69,- EUR s DPH  (57,50 EUR bez DPH)


Školenie pre manažérov environmentu, vedúcich pracovníkov, audítorov, kontrolórov, poradcov, študentov príslušného oboru manažérstva a ďalších záujemcov z praxe.

Obsah: Úvod do systému manažérstva environmentu, výhody a prínosy, Budovanie, vízia, poradcovia, zásady, pojmy, Kontrola, porovnanie s požiadavkami normy, Udržiavanie systému manažérstva environmentu, sústavné zlepšovanie, PDCA cyklus, certifikácia

Hodnotenie:   (98%)

Dĺžka školenia: 2:08 hod.


ISO 45001: 2018

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Cena: 69,- EUR s DPH  (57,50 EUR bez DPH)


Školenie pre manažérov BOZP, vedúcich pracovníkov, audítorov, kontrolórov, poradcov, študentov príslušného oboru manažérstva a ďalších záujemcov z praxe.

Obsah: Úvod do systému manažérstva BOZP, nahradenie OHSAS 18001, výhody a prínosy, Budovanie, vízia, poradcovia, zásady, pojmy, Kontrola, porovnanie s požiadavkami normy, Udržiavanie systému manažérstva BOZP, sústavné zlepšovanie, PDCA cyklus, certifikácia

Hodnotenie:   (98%)

Dĺžka školenia: 2:27 hod.