Ako hodnotíte naše online školenia? Pozrite si aktuálne výsledky.


Interný audítor podľa ISO 19011

Návod na auditovanie systémov manažérstva


Celkový dojem zo školenia:
95%

Splnenie Vašich očakávaní:
90%

Zrozumiteľnosť:
97%

Komplexnosť informácií:
97%


ISO 14001: 2015

Systém manažérstva environmentu


Celkový dojem zo školenia:
100%

Splnenie Vašich očakávaní:
100%

Zrozumiteľnosť:
100%

Komplexnosť informácií:
100%

ISO 9001: 2015

Systém manažérstva kvality


Celkový dojem zo školenia:
91%

Splnenie Vašich očakávaní:
86%

Zrozumiteľnosť:
91%

Komplexnosť informácií:
89%


ISO 45001: 2018

Systém manažérstva BOZP


Celkový dojem zo školenia:
100%

Splnenie Vašich očakávaní:
100%

Zrozumiteľnosť:
100%

Komplexnosť informácií:
100%