Ako hodnotíte naše online školenia? Pozrite si aktuálne výsledky.


Interný audítor podľa ISO 19011: 2011

Návod na auditovanie systémov manažérstva


Celkový dojem zo školenia:
95%

Splnenie Vašich očakávaní:
90%

Zrozumiteľnosť:
97%

Komplexnosť informácií:
97%


ISO 9001: 2015

Systém manažérstva kvality


Celkový dojem zo školenia:
91%

Splnenie Vašich očakávaní:
86%

Zrozumiteľnosť:
91%

Komplexnosť informácií:
89%