Školenie ISO 14001 - vzorové tabuľky

Uvedené tabuľky sú vzorové príklady z e-školenia „Systémy manažérstva environmentu podľa ISO 14001: 2015“ na stránke www.iso-skolenie.sk . Ak používate aj vo Vašej organizácii systémy manažérstva podľa noriem ISO, neváhajte sa našimi vzorovými tabuľkami inšpirovať.

Viac údajov k ich používaniu, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií a pomôcok k správnemu zavedeniu a udržiavaniu systému manažérstva nájdete na online video-kurze školenia. Neváhajte sa prihlásiť.


Register environmentálnych aspektov a vplyvov

form_iso14001_01v.png

 

Register právnych a iných požiadaviek

form_iso14001_02v.png

 

Zoznam dokumentácie

form_iso45001_04.png

 

Príloha A - normy ISO 14004 obsahuje ďalšie príklady tabuliek:

Tabuľka A.1 – Príklady činností, produktov a služieb a ich súvisiacich environmentálnych aspektov a environmentálnych vplyvov, rizík a príležitostí, a plánovania prijatia činností

Tabuľka A.2 – Príklady činností, produktov a služieb a s nimi súvisiacich environmentálnych aspektov, environmentálnych cieľov, krátkodobých cieľov, programov, ukazovateľov, riadenia prevádzkových činností a monitorovania a merania

Tabuľka A.3 – Príklady rizík a príležitostí, ktoré je potrebné riešiť a činností na riešenie záväzných požiadaviek s nimi spojených

Tabuľka A.4 – Príklady rizík a príležitostí, ktoré je potrebné riešiť a činností na riešenie ďalších záležitostí a požiadaviek s nimi spojených