Školenie ISO 9001 - vzorové tabuľky

Uvedené tabuľky sú vzorové príklady z e-školenia „Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015“ na stránke www.iso-skolenie.sk . Ak používate aj vo Vašej organizácii systémy manažérstva podľa noriem ISO, neváhajte sa našimi vzorovými tabuľkami inšpirovať.

Viac údajov k ich používaniu, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií a pomôcok k správnemu zavedeniu a udržiavaniu systému manažérstva nájdete na online video-kurze školenia. Neváhajte sa prihlásiť.


Register požiadaviek predpisov a regulačných požiadaviek 

form_iso45001_03v.png

Zoznam dokumentácie

form_iso45001_04.png

Prílohy noriem ISO 9000 a ISO 9001

Príloha A - normy ISO 9000 obsahuje vzťahy medzi pojmami a ich grafické znázornenie

Príloha A - normy ISO 9001 objasňuje novú štruktúru, terminológiu a koncepciu:

Tabuľka A.1 – Hlavné rozdiely v terminológii medzi normami ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015

Príloha B - normy ISO 9001 zahŕňa iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176:

Tabuľka B.1 – Vzťah medzi ďalšími medzinárodnými normami manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality