Certifikácia výrobkov

 

Výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na trhoch priemyselne vyspelých krajinách, musí zabezpečiť pre svoje produkty nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k exportu aj importu.


Certifikát umožňuje:

 • zvýšiť dôveryhodnosť produktu
 • lepšie sa presadiť na trhu oproti konkurenčným firmám
 • získať alebo si zlepšiť imidž firmy
 • dosiahnuť vyššie finančné zhodnotenie produkcie a nadväzne aj lepšiu ekonomickú efektívnosť prevádzky firmy
 • zvýšiť podiel exportu vo firme
 • znížiť rozsah skúšok, čo sa prejaví dosiahnutím úspory nákladov na skúšky a skúšanie, v skrátení výrobného cyklu a tým aj v skrátení dodávok finálneho výrobku
 • zníženie pravdepodobnosti reklamácií


V prípade produktov, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzky alebo použitia je certifikácia povinná zo zákona napr. stavebné výrobky. Pri ostatných výrobkoch je dobrovoľná, pričom je kľúčom k deklarovaniu vysokej kvality práce a produkcie firmy, čo vytvára priestor pre uplatnenie sa na náročných trhoch priemyselne vyspelých krajinách. U väčšiny výrobkov, ktoré nie sú predmetom povinnej certifikácie čoraz častejšie dochádza k nutnosti certifikácie na požiadanie, odporučenie, ale aj striktný príkaz zákazníka.

Certifikát informuje zákazníkov, konkurenciu, dodávateľov, zamestnancov a investorov, že v spoločnosti sú používané metódy a postupy, ktoré sú uznávané za najlepšie v danom odvetví.


Klientom poskytujeme:

 • Akreditovanú certifikáciu výrobkov
 • Dobrovoľnú certifikáciu výrobkov
 • Technickú pomoc pri CE certifikáte
 • Overenie a potvrdenie kvality vašich výrobkov /protokol o skúške/ napríklad výrobky pre potraviny, pre zdravotníctvo
 • Vyhlásenie o zhode
 • Vyhlásenie o parametroch
 • Pomoc pri riešení sporných reklamácií výrobkov
 • Konzultácie v oblasti stavebných výrobkov, plastov, ochranných pomôcok, napríklad rúška, dezinfekcia a iné
 • Testovanie výrobkov v akreditovanom laboratóriu

Činnosti výrobkovej certifikácie zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o.,Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, www.prvacertifikacna.sk.


V prípade záujmu neváhajte využiť náš kontaktný formulár.