O certifikátoch

Klienti SKCS, ktorí úspešne prejdú certifikáciou, môžu sa hrdo preukázať vydaným certifikátom. Znamená to že:

  1. Môj systém manažérstva posúdil nezávislý certifikačný orgán.
  2. Môj systém manažérstva je v zhode s normou ISO.
  3. Môj systém manažérstva je počas platnosti certifikátu pod dozorom certifikačného orgánu.

Vzhľad certifikátov:

Overenie platnosti a ochranné znaky:

Pre overenie platnosti certifikátu jednoducho zosnímajte jedinečný QR kód uvedený na certifikáte.

V SKCS uprednostňujeme elektronické verzie dokumentov, preto sme vyvinuli ochranu našich certifikátov cez QR kódy. Nepotrebujeme špeciálne papiere s vodotlačou. Pravosť certifikátu overíte zosnímaním QR kódu. V prípade akýchkoľvek otázok alebo podozrení na zneužitie nás kontaktujte.


Už nikdy žiadne kopírovanie a skenovanie...


Vďaka QR kódu sa kedykoľvek dostanete k elektronickej verzii Vášho certifikátu.