Dotazníky hodnotenia pripravenosti na certifikáciu (samoposúdenie)

Ste už pripravení na certifikáciu? Alebo ste zvedaví, čo znamená "mať zavedený systém manažérstva podľa ISO"?

Začnite našim dotazníkom samoposúdenia. ZADARMO si preverte pripravenosť na audit podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Zistite, v čom sa ešte potrebujete zlepšiť.

 

Hodnotenie pripravenosti na certifikáciu podľa STN EN ISO 9001: 2016 - Systém manažérstva kvality.


Hodnotenie pripravenosti na certifikáciu podľa STN EN ISO 14001: 2016 - Systém manažérstva environmentu.


Hodnotenie pripravenosti na certifikáciu podľa STN EN ISO 45001: 2019 - Systém manažérstva BOZP.


Potrebujete sa preukázať pred zákazníkom alebo obchodným partnerom, do akej miery spĺňate požiadavky na systém manažérstva? Ale nechcete investovať do certifikácie? Alebo už nemôžete čakať, kým prebehne audit? Vyplnte dotazník samoposúdenia a pošlite nám žiadosť. Vystavíme vám osvedčenie s vyhodnotením dotazníka. Nie je nič jednoduchšie. Osvedčenie je spoplatnené sumou iba 20,- EUR bez DPH. A keď si u nás objednáte certifikáciu, poplatok vám vrátime.