Dotazník samoposúdenia ISO 9001: 2015

Chceš vedieť, či si pripravený na certifikáciu? Alebo chceš zistiť, čo znamená mať zavedený systém manažérstva kvality?

Začni našim dotazníkom samoposúdenia. ZADARMO si prever pripravenosť na audit podľa ISO 9001: 2015. Zisti, v čom sa ešte potrebuje Tvoja firma zlepšiť.

Formulár je spracovaný pomocou Google Forms a dostupný cez odkaz https://goo.gl/forms/8ggVnlsspbueRCoX2. Poskytnuté údaje budú použité výhradne pre potreby certifikačného orgánu. SKCS sa zaväzuje neposkytovať informácie tretím stranám bez súhlasu klienta.