Dotazník samoposúdenia STN OHSAS 18001: 2009

Chceš vedieť, či si pripravený na certifikáciu? Alebo chceš zistiť, čo znamená mať zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Začni našim dotazníkom samoposúdenia. ZADARMO si prever pripravenosť na audit podľa STN OHSAS 18001: 2009. Zisti, v čom sa ešte potrebuje Tvoja firma zlepšiť.

Formulár je spracovaný pomocou Google Forms a dostupný cez odkaz https://goo.gl/forms/JhRVWeQux2XkZba23. Poskytnuté údaje budú použité výhradne pre potreby certifikačného orgánu. SKCS sa zaväzuje neposkytovať informácie tretím stranám bez súhlasu klienta.