Prinášame informácie o najnovších zisteniach z auditov systémov manažérstva environmentu podľa ISO 14001. Nájdete tu množstvo nezhôd, ktoré sa najčastejšie opakujú a tešiť sa môžete aj na opatrenia, ktoré organizácie prijímajú, aby nezhody odstránili.

Čítajte viac